Adatbázis
 
Statikus halteszt

Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
 
Adatszolgáltató
1.Adatszolgáltató neveBME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszetudományi Tanszék, Dr. Gruiz Katalin 
2.Kapcsolattartó neveGruiz Katalin 
Elérhetőség
3.TelepülésBudapest 
4.Utca, házszámGellért tér 4. 
5.Irányítószám1111 
6.Telefon/fax00 361 463 2347 
7.E-mail címgruiz@mail.bme.hu 
8.Honlaphttp://www.ecorisk.hu

 
1. Közreműködő
1.NévPlant Biology and Soil Science Department, Faculty of Food Science and Technology, University of Vigo 
2.Kapcsolattartó neveM. Pateiro-Moure 
Elérhetőség
3.Településna 
4.Utca, házszámna 
5.Irányítószámna 
6.Telefon/faxna 
7.E-mail címbalintanal@axelero.hu 
8.Honlaphttp://www.kszgysz.hu/banaliti.htm
9.Kapcsolata a termékkelalkalmazó 

 
A módszer fő adatlapja
1.Módszer neveStatikus halteszt 
2.Módszer angol neveAcute fish test 
3.Rövid neveHalteszt 
4.A fejlesztés fázisaalkalmazott 
5.Fejlesztés vagy rutin alkalmazás kezdő időpontja2005 
6.Fejlesztés (előrelátható) befejezése1991 
7.Szabványosítás (előrelátható) időpontja 
8.Szabvány számaMSZ 22902-3, MSZ 21978/3-86 
A fejlesztés finanszírozása
9.Fejlesztési projekt neve, száma 
10.Saját forrás 
11.Nemzeti forrás 
12.Nemzeti program neve 
13.Nemzetközi forrás 
14.Nemzetközi program neve 

 
Módszerre vonatkozó információk
1.A módszer típusaLaboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata 
2.Egyéb típus 
A mért végpont
3.Toxicitás teszteknélHalál 
4.Mutagenitási teszteknél 
5.Rákkeltő hatás mérésekor 
6.Teratogenitási teszteknél 
7.Biodegradációs teszteknél 
8.Bioakkumulációs teszteknél 
9.Egyéb teszt típusnál 
10.Teszt végpontja - LC20 / LC50 (Lethal Concentration)
- LD20 / LD50 (Lethal Dose)
- NOEC / NOEL No Observed Effects Concentration / Level
- Gátlási %
11.Egyéb végpont 
12.Alkalmazott fajok számaEgy fajt alkalmazó teszt 
13.Egyéb fajok száma 
14.TesztorganizmusÁllat 
15.Egyéb tesztorganizmus 
16.Expozíciós szcenárióLevegő jellemzése 
17.Egyéb szcenárió 
18.Teszt időtartamaRövid idejű = akut 

 
A módszer alkalmazhatósága
1.A módszer alkalmazási területe - Vegyi anyagok hatásának mérése
- Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/fázisban/mintában
2.A módszer egyéb alkalmazási lehetőségei 
3.Milyen szennyezőforrásra alkalmazható - Pont
- Diffúz
4.Szennyezőanyag csoport, amelyre a módszer alkalmazható - Egyéb szervetlen vegyi anyagok
- Kőolajszármazékok (TPH)
- Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
- Illékony (nem halogénezett) szerves vegyületek
- Közepesen illékony (nem halogénezett) szerves vegyületek
- Fenolok
- Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
- Halogénezett alifás szerves vegyületek
- Halogénezett aromás szerves vegyületek
- Klórfenolok
- Poliklórozott bifenilek (PCB)
- Poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F)
- Oldószerek
- Növényvédőszerek
5.Szennyezőanyag, amelyre a módszer alkalmazható 
6.A módszer célja - Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
- Szennyezett terület felmérése: Monitoring
- Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
- Környezetmonitoring: A technológia alatt: biomonitoring és integrált monitoring a kibocsátások figyelésére
- Káros hatás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
- Káros hatás mérése: Keverékek, hulladékok toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
- Káros hatás mérése: Vegyi anyagok toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
7.Egyéb cél 
8.Módszer besorolása
9.A környezeti elem/fázis/minta, amelyre a módszer alkalmazható - Felszín alatti víz
- Felszíni víz
- Csurgalékvíz
10.Egyéb környezeti elem/fázis/minta, amelyre a módszer alkalmazható 
11.Egyéb nem környezeti minta, amelyre a módszer alkalmazható 
12.Egyéb nem környezeti minta, amelyre a módszer alkalmazható 

 
1. Méréstechnikai jellemzés
1.Reprodukálhatóság (%)80 
2.Szórás (%)30 
3.SzelektivitásNem szelektív 
Mérési tartomány
4.Szennyezőanyag csoport - Konkrét szennyező anyag 
5.Alsó határ 
6.Felső határ 

 
Kivitelezés feltételei
1.A kivitelezéshez szükséges berendezés/felszerelésTesztmedence, levegőztető, termosztát, fényforrás 
2.Egyéb szükséges berendezés/felszerelésOxigén-, pH mérő, a vízkeménység meghatározásához szükséges eszközök 
3.Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez 
4.Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshezHígítóvíz 
5.Mennyi mintát igényelmin. 2 liter 
6.A teszt időigénye96 óra 
7.Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel
8.Milyen szintű az adatfeldolgozásAz adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével 
9.Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshezKözépfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens) 
10.Milyen laboratórium szükséges a teszt elvégzéséhezMikrobiológiai laboratórium 

 
Kivitelezés költségei
1.A berendezés beszerzési ára 
2.A berendezés becsült ára500.000 - 1.000.000 HUF 
3.A berendezés fenntartási költsége/mérés0 - 500 HUF 
4.Energiaköltség/mérés0 - 500 HUF 
5.Anyagköltség/mérés0 - 500 HUF 
6.Munkaerőköltség/mérés1 000 - 2 000 HUF 
7.Összes költség/mérés5 000 - 10 000 HUF 

 
A módszer részletes ismertetése
1.Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatávalRégóta szabványosított teszt, növényédőszerek engedélyeztetéséhez kötelező elvégezni. Rövid idejű változata vegyi anyagok és szennyezőanyagok akut letális hatását méri, de krónikus teszt formájában az utódok létrejöttének gátlását, vagy a hal szerveiben történő akkumulációt is képes mérni.
Laboratóriumban szaporítható faj a szivárványos guppi.
A teszteléshez felhasznált halaknak egy fajhoz kell tartozni, méretüknek (teljes testhossz és súly) és életkoruknak közel azonosnak kell lenni. 
2.A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásaiVegyi anyagok környezeti kockázatának jellemzésére elterjedt teszt, a vízi ökoszisztémák veszélyeztetettségé nek felméréséhez általában hal szolgáltataj az állati trófikus szintet. Sokféle hal terjedt el a vízi ökoszisztára gyakorolt hatás mérésére, mind édesvízi, mind tengeri fajok.
Szennyezett területek folyékony fázisainak tesztelésére is alkalmas (felszín alaltti víz, lefolyó vizek, csurgalékok, stb.Reális szcenárió modelljeként bármilyen forrásból (pont és diffúz) potenciálisan felszíni vízbe kerülő szennyezőanyag kockázatának előrejelzésére alkalmas. 
3.A módszer korlátaiA tesztorganizmus érzékenysége változó 
4.Van-e protokolligen 
5.Részletes protokollAz alaposan kimosott, kiöblített tesztedényekbe töltjük a mintát, illetve annak hígított sorozatát. A különbözõ töménységû oldatokat törzsoldatból, általában logaritmikus léptékû hígítással készítjük.
Előzetes hõmérsékleti szoktatás után (néhány percig a medencébe süllyesztett edénnyel) a tesztelésre kiválasztott tíz halat a medencébe helyezzük.
Kerülni kell minden olyan zavaró tényezõt, amely megváltoztatja a halak viselkedését.
A vizsgálathoz szükséges hígításokat hígítóvízzel készítjük. Vízben rosszul
vagy nem oldódó anyagok tesztelése esetén oldószert, diszpergáló- vagy emulzióképzõ anyagokat kell használni. Ez esetben kiegészítõ kontrollt kell beállítani a vizsgált anyag legnagyobb töménységével.
A tesztelést elõvizsgálat elõzi meg, amelynek a célja a végleges tesztben használt hígítási sor vagy tartomány megállapítása. Az elõvizsgálatot kisebb térfogatban és kevesebb hal felhasználásával célszerû elvégezni.
A végleges vizsgálat során valamennyi hígításból 2-2 párhuzamos tesztet végzünk. Minden hígítási sorozathoz 1-1 kontroll is tartozik, a vizsgálattal azonos feltételek biztosítása mellett.
A vizsgálat ideje alatt a halakat nem szabad táplálni. A vizsgálat során 1, 4, 24 és minden további 24 óra elteltével ellenõrizni kell a halak állapotát és meg kell állapítani az elpusztult halak mennyiségét. Az elpusztult
egyedeket azonnal el kell távolítani a medencébõl. 

 
SWOT (értékelés osztályzattal)
Erősségek/gyengeségek
1.Költség2-nagy 
2.Időigény4-kicsi 
3.Munkaigény2-nagy 
4.Felszerelés, műszerigény3-közepes 
5.Szakember-igény4-kicsi 
6.Környezeti és munkahelyi kockázatok5-nagyon kicsi 
7.Környezeti realitás3-közepes 
8.Igényeknek megfelelő pontosság4-jó 
9.Reprodukálhatóság3-közepes 
10.Költséghatékonyság3-közepes 
11.Alkalmazhatóság3-közepes 
12.Elérhetőség2-gyenge 
13.Ismertség3-közepes 

 
SWOT (szöveges értékelés)
1.ErősségekA tesztorganizmus nagy mérete miatt vizuális kiértékelés történik, így a detektálás egyszerű, a hibalehetőség kicsi. 
2.GyengeségekA tesztorganizmus érzékenysége változó, így a reprodukálhatóság romolhat.
Nagy költség és munkaigény jellemző erre a tesztre, ennek oka a speciális berendezés (levegőztető, szűrő, stb.)szükségessége. 
3.LehetőségekKrónikus teszteléssel a reprotoxicitás és a bioakkumuláció vizsgálata. 
4.VeszélyekKülönösebb veszélyei nincsenek magának a tesztnek, az eredmények felhasználásánál tapasztalat és referenciák kellenek. 

 
Egyéb információk, referenciák
1.Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzésekA tesztben használt halfajok:
Szivárványos pisztráng (Salmo gairdneri Richardson)apróállatevő, ragadozó
Fogassüllõ (Stizostedion lucioperca L.)ragadozó
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus Bloch)apróállatevő
Ezüstkárász (Carassius auratus L.)vegyes táplálkozású
Ponty (Cyprinus carpio L.)vegyes táplálkozású
Harcsa (Silurus glanis L.)ragadozó
Amúr (Ctenopharyngodon idella Cuv. et Val.)növényevõ
Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix Cuv. et Val.)planktonevő
Szivárványos guppi (Poecilia reticulata Peters)apróállatevő 
2.Honlap referenciák és DEMO beszámolókLaboratóriumban szaporítható faj a szivárványos guppi.
A teszteléshez felhasznált halaknak egy fajhoz kell tartozni, méretüknek (teljes testhossz és súly) és életkoruknak közel azonosnak kell lenni. 
3.PublikációkMSZ 22902-3: 1991 Víztoxikológiai vizsgálat
MSZ 21978/3-86 Veszélyes hulladékok vizsgálata kivonatból
OECD 203 http://www.oecd.org/dataoecd/17/20/1948241.pdf

Lakatos, Gy., Fleit, E., Mészáros, I. (2003) Ecotoxicological studies and risk assessment on the cyanide contamination in Tisza river, Toxicology Letters, 140-141, 333-342 

 
1. Konkrét alkalmazás bemutatása
1.Alkalmazás helye, országMagyarország 
2.Alkalmazás helye, város és/vagy régióTisza-folyó és Budapest 
3.Alkalmazás éve2000 
4.Alkalmazási terület - Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/fázisban/mintában
- Emberi használatok jellemzése
5.Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták - Biomonitoring és integrált monitoring: kibocsátások figyelésére
- Toxicitás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
6.Egyéb környezeti probléma 
7.Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták - Vízi ökoszisztéma: Szennyezett felszíni víz
- Vízi ökoszisztéma: Szennyezett víz által veszélyeztetett üledék
- Vízi ökoszisztéma: Szennyezett üledék által veszélyeztetett víz
- Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
8.Egyéb szcenárió 
9.A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták - Felszíni víz
- Felszini vízi üledék
10.Egyéb környezeti elem 
11.Egyéb minta, amelyre a módszert alkalmazták 
12.Egyéb minta 
13.Az alkalmazás tanulságaiA 2000-ben történt tiszai cián és toxikus fém szennyezés hatásait vizsgálták többféle ökotoxikológiai teszttel, a szennyezés hatása az ökosztisztémára észrevehető volt, ez a módszer mégsem indikálta a toxikus anyagok jelenlétét, mert a halakra nem volt letális hatással a szennyezett felszíni víz. A vizsgálatnál javasolt lett volna teszt más végpontjának alkalmazása,mint például a bioakkumuláció. 

 
1. Kép
1.
2.A kép magyarázataSzivárványos pisztráng - Salmo gairdneri 

 
2. Kép
1.
2.A kép magyarázataSzivárványos guppi - Poecilia reticulata 

 
Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító:56 
Adatlap típus:Biológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek 
Bevivő:Weiszburg Lilla 
Státusz:Publikált 
Létrehozás:2008-01-04 
Módosítás:2009-12-17