Mikrobaközösség szubsztrát-hasznosításának jellemzése Biolog Ecoplate teszttel

Mikrobaközösség szubsztrát-hasznosításának jellemzése Biolog Ecoplate teszttel

Szerző: 
KÖRINFO

A talaj minden grammjában milliárdnyi mikroorganizmus él, szoros együttműködében. Ezt a mikrobaközösséget több mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a fajoknak az egymáshoz viszonyított aránya (a fajeloszlás) megváltozhat a körülményektől (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigénellátottság, stb.), a talaj tápapanyag-tartalmától, a talajban lévő szennyezőanyagoktól függően. Ezeket a változásokat követhetjük Biolog-rendszerrel. A Biolog mikrolemez  31 cellájába eltérő mikrobiális tápanyagot (szubsztrát) és tetrazólium-vörös indikátort helyeznek el. Annak függvényében, hogy a környezetből származó és előkészített talaj- vagy vízmintákban található mikrobaközösség tagjai képesek-e hasznosítani a a mikrolemezek egyes celláiban rögzített szubsztrátokat vagy sem, különböző anyagcsere mintázatok alakulnak ki. A mérés végpontja a DIALAB EL800 típusú műszer által mért abszorbancia. A teszt 5 napig tart. A kiértékelés során a vizsgált minta mikrobaközösségének szubsztráthasznosítási képessége alapján a szennyezőanyag által kiváltott fajgazdagság változására következtethetünk.

A tesztmódszer szennyezett területekre megegyezik a talaj és felszín alatti víznél bemutatott tesztmódszerrel: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/750

Forrás: 

Biolog Inc. Bacterial Identification Microbial Identification Phenotype MicroArray http://www.biolog.com/